Visie

Een ondernemer die zelf de regie op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid heeft, beperkt hiermee aanzienlijke kosten en risico’s voor zichzelf én zijn werknemer’.

Persoonlijk en sociaal gezien heeft verzuim- en arbeidsongeschiktheid een enorme impact op uw medewerker en uw organisatie. Onze registercasemanagers hebben veel ervaring in persoonlijke begeleiding van uw medewerkers en uw leidinggevenden vanuit een positieve activerende grondhouding. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen is ons credo.

Maar heeft u de bedrijfseconomische kant wel eens bekeken? Werkgevers zijn gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie(kosten) van hun zieke werknemer. Maar ook nog gedurende 10 jaar voor instroom in de WIA. Ditzelfde geldt voor medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De kosten van de Ziektewet en instroom in de WIA komen eveneens voor rekening van de voormalig werkgever.

Werknemers die nog voor een deel kunnen werken, zullen er alles aan moeten doen om aan het werk te blijven. Doen zij dat niet, dan rest op den duur een inkomen op of zelfs onder bijstandsniveau.Zo kost de gemiddelde gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex) werknemer de werkgever aan directe kosten al gauw € 150.000 tot € 200.000.

En resteert voor dezelfde werknemer die niet meer werkt een karige € 5000 tot hooguit € 9000 op jaarbasis.Een actieve houding ten aanzien van arbeidsongeschiktheid is dus niet alleen persoonlijk en sociaal goed werkgever- en werknemerschap maar ook financieel economisch van cruciaal belang.Persoonlijk, sociaal, activerend en risicobeheersend.

De registercasemanagers van Eureca ondersteunen u vanuit dit perspectief bij al uw sociale zekerheidsvraagstukken.
 

Visie

Een ondernemer die zelf de regie op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid heeft, beperkt hiermee aanzienlijke kosten en risico’s voor zichzelf én zijn werknemer’.

Persoonlijk en sociaal gezien heeft verzuim- en arbeidsongeschiktheid een enorme impact op uw medewerker en uw organisatie. Onze registercasemanagers hebben veel ervaring in persoonlijke begeleiding van uw medewerkers en uw leidinggevenden vanuit een positieve activerende grondhouding. Denken in mogelijkheden en niet in beperkingen is ons credo.

Maar heeft u de bedrijfseconomische kant wel eens bekeken? Werkgevers zijn gedurende 2 jaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en re-integratie(kosten) van hun zieke werknemer. Maar ook nog gedurende 10 jaar voor instroom in de WIA. Ditzelfde geldt voor medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. De kosten van de Ziektewet en instroom in de WIA komen eveneens voor rekening van de voormalig werkgever.

Werknemers die nog voor een deel kunnen werken, zullen er alles aan moeten doen om aan het werk te blijven. Doen zij dat niet, dan rest op den duur een inkomen op of zelfs onder bijstandsniveau.Zo kost de gemiddelde gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex) werknemer de werkgever aan directe kosten al gauw € 150.000 tot € 200.000.

En resteert voor dezelfde werknemer die niet meer werkt een karige € 5000 tot hooguit € 9000 op jaarbasis.Een actieve houding ten aanzien van arbeidsongeschiktheid is dus niet alleen persoonlijk en sociaal goed werkgever- en werknemerschap maar ook financieel economisch van cruciaal belang.Persoonlijk, sociaal, activerend en risicobeheersend.

De registercasemanagers van Eureca ondersteunen u vanuit dit perspectief bij al uw sociale zekerheidsvraagstukken.